“ВАК-02” ООД  е  доставчик на усукани изолирани проводници, всички видове арматура и инструменти за тях. Основно предлагаме продукти френско производство с доказано качество.

Фирмата предлага подземни, въздушни, инсталационни проводници и кабелна арматура.

Всички доставчици на “ВАК-02” ООД са с изградени и функциониращи системи за управление и контрол на качеството в съответствие с ISO 9001. Всяка доставка се придружава от изискващите се документи и сертификати.

Екипът на “ВАК-02” ООД се състои от висококвалифицирани специалисти. Усилията на колектива са насочени както към улесняване на доставчиците, така и към непрекъснато подобряване условията за обслужване на клиентите и задоволяване на нарастващите им изисквания. За тази цел сме създали подходяща инфраструктура, която включва:

  • изграждане на дистрибуторска мрежа
  • доставка на място
  • собствен автомобилен парк – 80 бр. лекотоварни, товарни и специализирани автомобили.
  • компютърна система за следене на складовите наличности и поддържане на асортимента
  • Складова и административна база в град София, състояща се от 16 000 м2 открити складови площи, 5 000 м2 закрити складови площи и 900 м2 офиси.