• 10858 бр.
  Присъединени обекти
 • 439 бр.
  Трафопостове
 • 450 км
  ВЕЛ НН и СрН
 • 1500 км
  Положени кабели НН и СрН
Ние сме различни

logo bak

„ВАК-02” ООД е създадена през 2002 г. от специалисти с дългогодишен опит в електроенергетиката.

В своята работа винаги се стремим да намираме най-правилните, ефикасни и рентабилни технически и технологични решения за клиентите. За тази цел ние постоянно развиваме и усъвършенстваме уменията и квалификацията на нашите специалисти.

Искате да ни зададете въпрос?

Свържете се с нас