„ВАК-02” ООД, създадена като правоприемник на „АК-21-Арангел Конярски“ ЕТ, е фирма с над 25 годишен опит и традиции в сферата на електроизграждането. В резултат на активните и целенасочени действия на ръководството, фирмата се утвърждава като водеща в областта на електроизграждането и доставката на кабели, електрооборудване и арматура.

В своята работа винаги се стремим да намираме най-правилните, ефикасни и рентабилни технически и технологични решения за нашите клиентите. За тази цел ние постоянно развиваме и усъвършенстваме уменията и квалификацията на нашите специалисти. Екипът на „ВАК-02“ ООД се състои от 130 човека - квалифицирани и опитни инженери, икономисти, технически и монтажен персонал.

С цел подобряване и контролиране качеството на извършваните дейности, безопасността на работа и опазването на околната среда са внедрени и ефективно функционират система за управление на качество ISO 9001:2015, система за управление на здравословни и безопасни условия на труд ISO 45001:2018 и система за управление на околната среда ISO 14001:2015.

 „ВАК-02“ ООД е вписана в Централния професионален регистър на стоителя към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи със следния обхват:

Трета група: строежи от енергийната инфраструктура; строежи от първа до пета катергория;
Втора група: строежи от транспортната инфраструктура; строежи от трета и четвърта категория
Първа група: стоежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоржения – строежи от втора до пета категория;
Пета група: всички видове СМР съгласно КИД-2008, сектор „Строителство

„ВАК-02“ ООД разполага с модерна административно-складова база в град София нa адрес: ул. „Околовръстен път” № 373, състояща се от 16000 м2 открити складови площи, 5000 м2 закрити складови площи и 900 м2 офиси.

„ВАК-02“ ООД притежава собствен автомобилен парк от над 80 леки, товарни и специализирани автомобили.

Основните ни области на специализация са електроизграждане и доставката на кабели, електрооборудване и арматура.

Наши дългогодишни клиенти са електроразпределителните дружества в България:  Електроразпределителни мрежи Запад АД („ЧЕЗ Разпределение България“ АД), “Електроразпределение Север” ЕАД /“ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД/, ,.“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД /ЕВН България Електроразпределение“ АД/, Софийска вода АД,така също и редица строителни и електромонтажни фирми.

От началото на 2017 г. фирма „ВАК-02“ ООД въведе специализирана ERP система за цялостно управление на дейностите по строителството и ремонти по енергийната инфраструктура. ВАК 02 ERP е интернет базирана бизнес информационна система, в която се натрупват данни за бизнеса и служат като основа за анализ, планиране, изпълнение и контрол на бизнес процесите в компанията. Потребителският интерфейс е реализиран в съответствие с най-новите стандарти на WEB дизайна и дава възможност за работа със системата не само от настолни компютри, но и от мобилни телефони и таблети. Техническата реализация следва последните технологични тенденции, което осигурява максимална сигурност и надеждност. Системата е изградена индивидуално за нуждите на ВАК 02 ООД и е съобразена с процесите и начина на работа в компанията, което дава голямо предимство в сравнение с използването готови бизнес системи. Иновативната архитектура на системата дава възможност за разширение съобразно бъдещите нужди и новите работни процеси в компанията. Системата следи и контролира цялостния работен процес, от получаването на поръчката, доставката на материали, разпределението на поръчките към технически ръководители, графика и сроковете на изпълнение, движението на материали, техника и персонал. Правим всичко това, с мисълта, че инвестицията и внедряването на тази ERP система ще подобри цялостно нашата работата и координация при изпълнение на обектите по електроизграждане.

 

КЪМ ГАЛЕРИЯТА

 

Закон за защита на лицата - Информация и документи