We are different

More than twenty years of experience

"VAK-02" Ltd. was established in 2002 by specialists with many years of experience in electrical power engineering.

Our mission

"В своята работа винаги се стремим да намираме най-правилните, ефикасни и рентабилни технически и технологични решения за клиентите. За тази цел ние постоянно развиваме и усъвършенстваме уменията и квалификацията на нашите специалисти."

Want to ask us a question?

Contact with us