Изграждане на първата мрежа с усукани изолирани кабели в България

Мрежите за ниско напрежение, изпълнени с усукани изолирани провдници имат редица съществени предимства пред мрежите с неизолирани проводници. Те се определят като съвременна и перспективна тенденция на този вид енергийно строителство.

В резултат на сътрудничеството с френската електрическа компания "EDF" (ELECTRICITE DE FRANCE), през 1994 г. НЕК -АД "ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ" СОФИЯ - ОКРЪГ изгради на своя територия ( град Самоков) първата мрежа с усукани изолирани проводници. Изпълнението беше извършено по френски проекти и правилници, съвместно с френски специалисти.