• 10858 бр.
  Присъединени обекти
 • 439 бр.
  Трафопостове
 • 450 км
  ВЕЛ НН и СрН
 • 1500 км
  Положени кабели НН и СрН

Електроизграждане

Фирма “ВАК-02” ООД е от водещите фирми в областта на електроизграждането с основна специализация:

 • Проучване и проектиране на съоръжения и мрежи Н.Н., Ср.Н и В.Н.;

 • Изграждане и реконструкция на мрежи и съоръжения Н.Н., Ср.Н. и В.Н.;

 • Присъединяване на нови абонати към електропреносната и електроразпределителната мрежа;

 • Консултантски услуги;

 • Производство и монтаж на електромерни табла;

 • Изграждане на улично и парково осветление;

 • Поддържане на ел.съоръжения;

За качественото и своевременно изпълнение на тези дейности  “ВАК-02” ООД разполага с необходимия квалифициран персонал, техника и оборудване.
Основната ни цел винаги е да намерим дългосрочни технически решения за обслужваните от нас обекти. Като доставчик на кабели, електрооборудване и арматура, фирмата работи предимно с доставчици и производители на изключително качествени материали, които след това използваме при извършване на електромонтажните дейности.

Дългогодишният ни опит доказва, че само по този начин можем да осигурим дълга и безаварийна експлоатация на изгражданите и поддържани от нас съоръжения и да гарантираме на клиентите надеждна и безопасна работа.

От началото на 2017 г. фирма „ВАК-02“ ООД въведе специализирана ERP система за цялостно управление на дейностите по строителството и ремонти по енергийната инфраструктура. ВАК 02 ERP е интернет базирана бизнес информационна система, в която се натрупват данни за бизнеса и служат като основа за анализ, планиране, изпълнение и контрол на бизнес процесите в компанията. Потребителският интерфейс е реализиран в съответствие с най-новите стандарти на WEB дизайна и дава възможност за работа със системата не само от настолни компютри, но и от мобилни телефони и таблети. Техническата реализация следва последните технологични тенденции, което осигурява максимална сигурност и надеждност. Системата е изградена индивидуално за нуждите на ВАК 02 ООД и е съобразена с процесите и начина на работа в компанията, което дава голямо предимство в сравнение с използването готови бизнес системи. Иновативната архитектура на системата дава възможност за разширение съобразно бъдещите нужди и новите работни процеси в компанията. Системата следи и контролира цялостния работен процес, от получаването на поръчката, доставката на материали, разпределението на поръчките към технически ръководители, графика и сроковете на изпълнение, движението на материали, техника и персонал. Правим всичко това, с мисълта, че инвестицията и внедряването на тази ERP система ще подобри цялостно нашата работата и координация при изпълнение на обектите по електроизграждане.